Коледа- традиции и обичаи

Коледа е първият и  най-големият от зимните празници. Един от очакваните с трепет и вълнение, защото се свързва с началото на нещо ново, което ще е добро и ще се развива. Коледа е празникът, който учи, че и в най-тежък момент трябва да живеем с вяра и надежда.

Учениците от ОУ „Васил Левски”, гр.Златоград в продължение на няколко седмици се включиха в различни дейности. На Никулден се запалени  светлините на коледната украса. Във всички класни стаи има празнична атмосфера. Проведени са и тържества в класовете.

Коледните традиции и обичаи бяха представени от ученици и ръководители по  Проект BG05M2OP001-2.004-0004  „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран по Оперативна програма „Наука  и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В  коледното тържество  под наслов „Българската Коледа- традиции и обичаи”  групата „Словесно-изпълнителско и театрално майсторство” с ръководител г-жа Ирен Първанова направиха възстановка на Коледния празник. Коледарски песни изпълниха клуб ”Приятели на песента” с ръководител г-жа Нели Шъкова, а малките танцьори от клуб „Ритми и танци” с ръководител г-жа Елка Демерджиева създадоха весело настроение, клуб „Да направим света по-добър и по красив” с ръководител г-жа Лозана Вълчева, се погрижиха за украсата на сцената, като изработиха суровачки и украса.

Гости на празника бяха:

г-жа Теменужка Караджова- председател на УН към ОУ „Васил Левски”;

г-жа Ирина Иванова – директор на дирекция Икономическо развитие, обществени поръчки, стопански дейности и връзки с обществеността в ОбА Златоград;

г-н Асен Черешаров- юристконсулт той и публичен изпълнител в ОбА Златоград.

Дарения постъпиха от двама партньори на ОУ „Васил Левски”:

ЕТ „Асен Нанов – А & А Компютърс” – преносим компютър и ЕТ „Мамес-С- Снежана Чиракова”- парична сума.

Приятна изненада  направиха децата от ДГ „Снежанка”- III и IV подготвителни групи с ръководители г-жа Ирина Сватева и г-жа Юлия Станкова, които уважиха коледното тържество на ОУ „Васил Левски”. Благодарим!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *