“Коледа-традиции и обичаи”

През учебната 2017-2018 год. в ОУ“Васил Левски“ гр. Златоград отново се работи по различни вътрешно училищни проекти, свързани с Коледните и новогодишни празници.  Традиция е в последните дни преди зимната ваканция, учители и ученици да провеждат Коледно тържество. Тази година коледния спектакъл бе под надслов „Коледа- традиции и обичаи“.

Г-жа Пашова –Директор на училището поздрави присъстващите и отправи своите наричания за здраве, доброта и благоденствие в дните. Участниците изпълниха  стихове, песни, драматизации и танци, с които поздравиха гостите: родители, учители и представители на институции.

Официални гости на тържеството бяха: г-н Пламен Чингаров, г-н Асен Черешаров, г-жа Ирина Иванова и г-жа Минка Башева.

Коледния спектакъл беше подготвен от клубовете по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час),  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове:

  1. Клуб „Ритми и танци“- с ръководител г-жа Е. Демерджиева
  2. Клуб „Аз обичам българското и България“- с ръководител г-жа Л. Вълчева
  3. Клуб „Художествено слово“- с ръководител г-жа Ф. Талева
  4. Клуб „Уча се и се забавлявам“ – с ръководител г-жа Д. Кафеджиева
  5. Клуб „Участвам и променям“ – с ръководител г-жа Роска Василева Пелтекова

Благодарим на ОНЧ „Просвета-1908“ Златоград – наш партньор в инициативата и на гайдарския състав с ръководител Тодор Кайков.

Весели празнични дни!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *