Клуб “Уча дигитално”

На 28. 01. 2021 г. в група за занимания по интереси „Уча дигитално“ по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ , финансиран по ОП ” Наука и образование за интелигентен растеж” 2014- 2020 г се проведе публична изява- състезание. Участниците  в групата са ученици от 1. б  клас с ръководител  М. Мангарудова. Състезанието протече в четири кръга. Първокласниците показаха много добри учебни дигитални умения и битката беше много оспорвана. На 1- во място се класира Александра, на 2- ро място- Костадин, а на 3- то място- Любомир. Победителите бяха наградени с безжични компютърни мишки, а останалите  участници- с флаш памет.

Браво на малките компютърни състезатели!

Comments are closed.