Клуб „Ритми и танци”-час под ръководство на родител

На 06.04.2017г./ 15.30ч. се проведе час под ръководство на родител.Часът е проведен  с  групата за извънкласни дейности  Клуб„Ритми и танци“, която е част от  Проект BG05M2OP001-2.004-0004  „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран по Оперативна програма „Наука  и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Родителите Дафинка Хасапчиева и Миглена Глухова с готовност се включиха в мероприятието. Показаха на учениците как красиво да движат ръцете си в танца. Тактуваха и отброяваха заедно.

Учениците старателно изпълняваха последователността от движения. Усвоиха положението на ръцете в танца „Дайчово хоро.” По този начин отново се осъществява приобщаване на родителската общност към групат и се разви умение за работа в екип. Обогатиха се знанията за изящно изпълнение на танца.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *