“Интерактивна математика – за търсещи, можещи и успяващи ученици”

Математика – ИУЧ в 3 „а“ клас се преподава по иновативен начин. Организираните от преподавателя г-жа Кильова – Кирчева практически и игрови дейности превръщат математиката в увлекателна дейност и забавление. В тези часове третокласниците се учат да изразят своите емоции и впечатления. Самооценяват се, а работата в екип ги сплотява, прави ги по-толерантни към различията, които има между тях. Развиват по-добро разбиране за себе си и за другите.

 

Comments are closed.