Изработване на традиционни коледни предмети

Коледа е най-вълшебното време в годината.Времето на сбъднатите желания,  на изненадите и подаръците, на доброто и светлината. В очакване на предстоящите празници, в трепетна подготовка и усилена екипна работа, под ръководството на родителя Здравка Пинева, участниците от клуб „Да направим света по-добър и по-красив“ по    Проект BG05M2OP001-2.004-0004  „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран по Оперативна програма „Наука  и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове проведоха  занятие, свързано с изработване на коледни и новогодишни предмети. Г-жа Пинева показа интересен начин  за украса на дома с хартиена коледна елхичка. Участниците се включиха активно в заниманието и под нейно ръководство декорираха коледна картичка и писаха пожелание за любим човек,  доказвайки че Коледа е добро, а доброто трябва да се умножава!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *