Изложба “Васил Левски”

10.02.2015 год. от 13 часа на фоайето на І-ви етаж се откри фотоизложба “Из живота и делото на Васил Левски”. Тя е специален дар от къщата-музей “Васил Левски” – град Карлово с любезното съдействие на г-жа Дора Чаушева, която е директор на музея. Изложбата бе открита от г-жа Нина Пашова- директор на ОУ “Васил Левски”-гр. Златоград и г-жа Златка Петрова, главен уредник в Регионалния музей “Стою Шишков”-гр.Смолян. Тази изложба е част от програмата с изяви по случай Патронния празник но основно училище “Васил Левски”. В този ден на отворени врати присъстваха и родители на ученици по Проект BG051PO001-4.1.07„Включващо обучение”, иПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане целоднодневна организация на учебния процес“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *