Занятие под ръководство на родител

  На 12.01.2017г. клуб „Ритми и танци” по Проект BG05M2OP001-2.004-0004  „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран по Оперативна програма „Наука  и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове проведе часове под ръководство на родители, на тема: „Бяла роза – разучаване на стъпки от танца”.

Родителите Дафинка Хасапчиева и Миглена Глухова показаха на участниците последователността от стъпки, които се включват в танца „Бяла роза”.

По време на демонстрациите учениците получиха практически познания за     хорото, развиваха музикалните и танцовите си заложби.

С желание малките танцьори усвоиха новия танц, като по този начин освен върху ритмиката работиха и в екип.

Дейността доказва полезността от работа в партньорство с родителите, приобщавайки ги към групата, създава траен интерес за общуване с музиката и засилва обичта към българското народно творчество.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *