ЗАНЯТИЕ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА РОДИТЕЛ – „ЗАЩИТЕНИ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ В БЪЛГАРИЯ“

На 27.03.2017г. в компютърната зала към читалищната библиотека се проведе извънкласна дейност по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 с ученици от групите „Виртуални пътешествия -1 и 2“. Занятието бе на тема „Защитени растения и животни в България“.
Проведе го господин Асен Даскалов – заместник директор на ТП „Държавно горско стопанство Златоград“и Виктория Дюлгерова- родител. Официални гости на занятието бяха: госпожа Зорка Хаджиева – библиотекар в библиотека при НЧ „Просвета” – гр. Златоград, госпожа Мариета Дюлгерова – председател на съвета „Твоят час” и госпожа Веселина Енчева – член на съвета „Твоят час“.
Господин Даскалов проведе беседа с учениците, като ги предразположи да изкажат своето мнение защо темата за екологията е толкова важна за съвременния човек и представи презентация, чрез която разказа за защитените територии в България. Показа им едни от най-интересните представители на растителния и животински свят, които са застрашени от изчезване. Разказа им легендите за еделвайса. Изказа радостта си, че се вълнуват от проблемите, свързани с екологията и ги призова да проявяват активна гражданска позиция за съхраняване на биоразнообразието на нашата планета, като им предложи първоначално да засадят дръвчета, за които да се грижат. В края на занятието направи по един малък подарък на членовете на клуба.
Госпожа Зорка Хаджиева поздрави децата, като приветства идеята да се провеждат занятия по проекта в читалищната библиотека, разказа им за дейностите по проект „Зелена академия“, в който участва библиотеката. Показа им Червената книга на България и ги насочи към друга литература по темата за опазването на природата.
Занятието приключи с връчване на Благодарствено писмо на господин Даскалов и г-жа Дюлгерова от ръководителите на групите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *