Заедно в грижата за ученика

Дори и по време на ОЕСР за учениците от 4 и 5 клас се осъществяваше провеждането на съвместни часове по НП “Заедно в грижата за ученика” Модул 2 “Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от начален етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиален етап”. След завръщането на 4 клас в училище продължаваме екипната си работа.

Comments are closed.