Завършване 1-4 клас 2017година

Днес, 8 юни 2017г., нашите ученици от начален етап на основна степен на образование получават своите удостоверения и ученически книжки с годишни резултати от усилния и успешен учебен труд през учебната 2016/2017 година. Тази година основната цел на училището «Учене чрез сътрудничество за подобряване на подкрепящата среда и на мотивацията за повишаване на личните резултати и успех на учениците» се постигна на много добро до отлично ниво. Общият годишен успех на учениците от І до ІV клас е отличен, като пълните отличници от ІІ – ІV кл. са 80, което е около 50% от общият брой. Техните грамоти ще бъдат връчени от класните ръководители. През настоящата учебна година се доказа един безспорен факт- когато всички страни – учители, родители и ученици си сътрудничат в името на качествения образователен процес, резултатите не закъсняват В нашето училище се изпълняват два европейски проекта – BG05M2ОP001-3.003-0001 “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” и BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ( ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, с бенефициент МОН. Към този проект са включени 150 ученици – 130 за талантливи ученици и 30 за ученици с обучителни затруднения. Наскоро екип от училището спечелихме реализирането и на друг проект – «Обичам природата и аз участвам» към ПУДООС, чрез който ще реализираме до края на м. септември беседка в обновения двор за уроци на открито. Чрез участието голям брой ученици в различни състезания, конкурси и олимпиади нашето училище се утвърди като училище на първенците. Ще припомня една част от тях:
– По математика – Наш ученик е на първо място в областното Великденско състезание по математика; друга наша ученичка е на второ място в областния кръг по математика;
– По български език и литература – 6 ученици са достигнаха третия финален кръг на националното състезание «Стъпъла на знанието», а една ученичка се класира в олимпиадата за областен кръг и то в най – тежките студени януарски дни.
– По химия – трима от учениците се класираха за областната олимпиада;
– По английски език – един от участниците стигна до участие на регионално ниво в Пловдив в състезанието Спейлинг би».
– В ученическите спортни игри:
– І-во място в националното състезание по плуване на ученици до ІV клас; І място на областно ниво и ІІ място на зоналните първенства в Пазарджик за учениците 5 – 7 клас;
– І во място на общинско ниво по футбол;
Състезание «Млад огнеборец» 5-7 кл – І – во място на общинско ниво и ІІІ място на областно ниво;
Състезание «БЧК» – първо място на общинско ниво и ІІ на областно ниво;
Състезание «Гражданска защита» – І място на общинско ниво и І място на областно ниво. Предстои състезанието в Бургас на национално ниво;
Конкурс «С очите си видях бедата» – на националния кръг и в двете възрастови групи – начален и прогимназиален етап наши ученици са удостоени с първо място.
– Първите места заехме и в иновативния конкурс на областно ниво за мартеници « Да вплетем България в Европа»;
– С димлом за най-оригинално изпълнение наш ученик е удостоен на националното състезание «Бостанско плашило» под егидата на етнографския комплекс «Етъра»;
Виждате, че моите думи не са без реално покритие.
Уважаеми родители и учители, скъпи ученици, качествен образователен процес се постига с труд, постоянство и в тясно сътрудничество между училището и семейството. Благодаря Ви, че гледаме в една и съща посока и от сърце Ви желая още успехи и удовлетворение

По традиция на този ден се връчват почетни награди за активно участие и сътрудничество в училищния живот и за издигане и популяризиране авторитета на ОУ „Васил Левски“, гр. Златоград. И така с Диплом с почетна значка за активно участие в училищния живот се удостояват:
За сътрудничество между родител и ученик: Елена Павлова и Любомир Павлов, Севдалин Михайлов и Драгомир Михайлов, Христо Кехайов и Даниел Кехайов, Любомир Кирилов и Михаела Кирилова.
За активност на ученици: Владимира Енчева, Симеон Костадинов, Константин Ломски, Никола Кънев, Захара Енчева
За активност учители – Федя Талева, Светла Букова, Роска Д. Пелтекова

Днес ще връча и част от почетните плакети:
За издигане на Доброто като велика човешка ценности и за ативност с плакет „Родител на годината“ се удостоява Милка Ковачева. Тя участва и инициира дейности, в които ставаше родител не само на своите деца и,но и на останалите ученици.
За издигане на Доброто като велика човешка ценност и за издигане авторитета на училището с плакет „Екип на годината“ се удостоява Педагогическият съвет на ОУ „В. Левски“, гр. Златоград.
Уважаеми колеги и родители, скъпи ученици, бъдете живи, здрави, добри и не забравяйте, че това, което не е по силите на един човек, е по силите на един екип.

Директор: Нина Пашова
08.06.2017г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *