“Дядо и ряпа”-под ръководство на родител

На 31.05.2017г./ 15.30ч. се проведе час под ръководство на родител.Часът е проведен с групата за извънкласни дейности „Словесно –изпълнителско майсторство и театрално изкуство“, която е част от Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
С помощта на г-жа Ани Йорданова се разпределиха ролите между децата. Обсъдиха избора на костюми за всеки герой, както и подходящата интонация на малките артисти.
Гост на урока беше г-жа Мариета Дюлгерова – председател на съвета за обществен мониторинг „Твоят час”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *