„Духовните послания на нашите будители през вековете”

1ноември –общобългарския празник на историческата памет и на националното самочувствие, отстояван през вековете. Празникът на знанието, духовността, просвещението, вярата, светлината и родолюбието. Празникът когато се прекланяме пред великото дело на нашите будители.

В този ден е първата публична изява на три от  групите за извънкласни дейности по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

„Аз съм добър, ти си добър-превенция на агресията ” с ръководител  г-жа Светлана Букова,

„Художествено слово” с ръководител г-жа Федя Талева и „Обичам българското и България” с ръководител г-жа Лозана Вълчева.   Гости на изявата бяха родители и г-жа Мариета Дюлгерова председател на съвета „Твоят час” .

Благодарим за вярата и подкрепата на родителите и гостите на нашия празник!

Нека българската духовност е вечна!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *