Доброто и красивото около нас- под ръководство на родител

На 25.04.2017 г. учениците от клуб „Да направим света по-добър и по-красив“ по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж, с ръководител г-жа Лозана Вълчева работиха по темата: „Доброто и красивото около нас”. По този начин те развиха творческите си умения и се докоснаха до художествената литература, създавайки позитивна среда и четейки произведения, свързани с доброто и красивото около нас.
Инициативата е част от графика с дейностите на клуба и се проведе под ръководство на родителите Десислава Вълчева и Нели Кундева.
Прилагайки интерактивни дейности и работейки в партньорство, участниците в клуба доказаха, че искат да участват в създаването на един по-добър и по-красив свят, търсейки и подарявайки доброта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *