Добри практики за развитие на ключовите компетентности на учениците по смисъла на чл.77 от ЗПУО чрез дигитални методи за обучение

Ключови компетентности 22. 04.педагогически съвет NEW
Comments are closed.