„Дневник на пътешественика”- публична изява

През учебната 2016/2017 год. членовете на клуб „Виртуални пътешествия – 1 и 2“по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, провеждаха своите занятия под мотото “Опознай Родината, за да я обикнеш!“
Като използваха възможностите на глобалната мрежа, учениците успяха да се докоснат до едни от най-красивите кътчета на нашата Родина. Запознаха се с шедьоври на природата – скални образувания и пещери, потопиха се в бистрите води на планинските езера, а множеството водопади, които са сред най-високите на Балканския полуостров, ги оставиха без дъх.
Учениците осъществиха и пътуване назад във времето, за да се запознаят с това, което сме наследили от великите си предци.
По време на занятията учениците усвоиха начални умения за работа с Power point, което им даде възможност да изготвят свои електронни дневници. В тях учениците представят онези природни и исторически забележителности, които са ги впечатлили най-силно.
Пътешествениците споделиха пред класните си ръководители, съучениците и приятелите си, наученото за България, като им представиха изготвените по време на занятията „Дневник на пътешественика“
Гост на публичната изява бе г-жа Мариета Дюлгерова- председател на съвет „Твоят час”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *