Ден на толерантността и смелостта

 Изграждането на позитивни и успели хора в училище е възможно единствено чрез възпитаване в добротворчество, толерантност, смелост и упоритост. Това е една от идеите, по които работи клуб „Да направим света по-добър и по-красив“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания и компетентности (Твоят час)“

Като част от инициативите на клуба е  организирането на Ден на толерантността и смелостта, който се проведе на 29 ноември 2016г.
В началото на деня  учениците, учителите  и част от родителите имаха възможност да наблюдават  презентацията : „Урок по толерантност“, където успяха да се запознаят със съвкупността от добродетели, изграждащи  толерантността.

През целия ден всички в училище бяха закичени с емблема – цвете  с апел: „Бъди толерантен и смел“.

Облечени в син и зелен цвят, учениците и учителите се обединиха около идеята, че приемайки различието признаваме уникалността на личността, избираме пътя на обичта и искаме заедно  да сътворим един по-добър и по- красив свят.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *