Ден на детето -2017г.

1юни – времето на детските усмивки, рисунките и веселите игри е част от инициативите, запланувани по графика на клуб “Да направим света по- добър и по-красив, по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж, с ръководител г-жа Лозана Вълчева. Дейността е публична изява и затова се проведе в центъра на града, а общинският съветник г-жа Романова поздрави участниците и награди най-добре представилите се в конкурса за рисунка на асфалт. На празника присъстваха много родители и приятели на клуба, а детските рисунки направиха деня им по-усмихнат и по-цветен!

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *