Дейност 4

Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)

Проведени са обучения на шест групи родители на ученици от І клас на тема „Работа с електронни платформи“

Comments are closed.