Дейност 2

       Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Проведени са обучения на осем групи ученици от І клас на тема „Работа с дигитално устройство и електронни платформи“  

Предишна

Следваща

Comments are closed.