Дейност 1

               Дейност 1:

Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

Предоставени са 27 ученически лаптопа и 12 лаптопа за учители, които се използват при преминаване в ОРЕС, а през останалото време в училище при необходимост.

Comments are closed.