ГРУПА „ВИРТУАЛНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ – 2“ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ ОТБЕЛЯЗА СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА СЪС ЗАСАЖДАНЕ НА ДРЪВЧЕТА В СВОЯ ГРАД

На 01.04.2017 г. учениците от група „Виртуални пътешествия – 2“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 засадиха липи в своя град и така отбелязаха Седмицата на гората. Дейността се проведе в партньорство с Община Златоград и ТП „Държавно горско стопанство Златоград“. Господин Асен Даскалов – заместник директор на Горското стопанство обясни каква е технологията при засаждане на дръвче. На всяка новозасадена липа децата завързаха табелка с послание. Дейността донесе не само радост, но и удовлетворение на учениците, защото това бе техният начин да покажат на нас възрастните, че са готови да поемат своята част от отговорността за опазването чистотата на въздуха в своя град и че живеят с мисъл за утрешния ден.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *