ВЕЧЕР НА МАТЕМАТИКАТА – ПУБЛИЧНА ИЗЯВА

На 27.06.2017 г. по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с групите ученици, включени в извънкласни дейности за преодоляване на обучителните затруднения по математика: „Подготовка за НВО – математика“ – 6 клас, „Математиката – лесна и интересна“ – 8 клас с ръководител Мирослава Мемова и „Математика – подготовка за НВО“ – 7 клас с ръководител Елеонора Чепинска се проведе публична изява на тема: „Вечер на математиката“ – под мотото “Забавна математика“.
Гости на мероприятието бяха директорът на ОУ “ Васил Левски “ г-жа Нина Пашова, зам. директорът г–жа Искра Даскалова, г–жа Р. Пелтекова, г-жа Веселина Калева и г-жа Мариета Дюлгерова- председател на съвета „Твоят час”.
Учениците чуха мисли за математиката на известни математици – Ойлер, Архимед, Айнщайн, Михаил Калинин и др.
Голям итерес предизвикаха у тях забавните логически задачи.
Отчетоха се резултатите от дейността на групата по проект „Твоят час“.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *