Български традиции и обичаи- коледуване”- проведено под ръководство на родител

 На 30.11.2016г./ 15.30ч. се проведе час под ръководство на родител Северина Ангелова.Часът е проведен  с  групата за извънкласни дейности „Словесно –изпълнтелско майсторство и театрално изкуство“, която е част от  Проект BG05M2OP001-2.004-0004  „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран по Оперативна програма „Наука  и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Г-жа Северина Ангелова запозна учениците с народните обичаи, свързани с Бъдни вечер и Коледа. С интерес проследиха подготвената презентация, след което попълниха кръстословица, за да затвърдят знанията си. Оцветиха подаръчета и написаха своите послания до Дядо Коледа. Поставиха ги в красив плик, за да ги изпратим до добрия старец.

На 30.11.2016г./ 15.30ч. се проведе час под ръководство на родител Северина Ангелова.Часът е проведен  с  групата за извънкласни дейности „Словесно –изпълнтелско майсторство и театрално изкуство“, която е част от  Проект BG05M2OP001-2.004-0004  „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран по Оперативна програма „Наука  и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Г-жа Северина Ангелова запозна учениците с народните обичаи, свързани с Бъдни вечер и Коледа. С интерес проследиха подготвената презентация, след което попълниха кръстословица, за да затвърдят знанията си. Оцветиха подаръчета и написаха своите послания до Дядо Коледа. Поставиха ги в красив плик, за да ги изпратим до добрия старец.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *